First of The Last Days, solo performance night, iniciated by András Cséfalvay


Poslední stránka
Příběh o hledání a tmě, o cestě na jejímž konci čeká lepší budoucnost?


Předčítání posledních stránek z knih
Iain Banks: Píseň kamene • Milan Kundera: Jakub a jeho pán pocta Denisi Diderotovi • W.S. Burroughs: Kočka v nás • Haruki Murakami: Norské dřevo • Graham Swift: Světlo dne • J.K.Jerome: Jalové myšlenky lenivého člověka • Cormac McCarthy: Hranice • Haruki Murakami: Kafka na pobřeží.Last Page
A story about the search and the darkness, is a better future waiting on the end of a way? 


Reading of the last page from books: 
Iain Banks: A Song of Stone • Milan Kundera: Jacques and his Master • W.S. Burroughs: The Cat Inside • Haruki Murakami: Norwegian Wood • Graham Swift: The Light of Day • J.K.Jerome: Idle Thoughts of an Idle Fellow • Cormac McCarthy: The Crossing • Haruki Murakami: Kafka on the Shore